Julshow Högalidskolan-02

Årets julshow
utfördes av årsk.9
Ett stort tack till samtliga del-
tagare!!