2004-11-07

Regler för datoranvändningen på Högalidskolan Kiruna.

Förutsättningar.

På Högalidskolan betraktas alla våra datorer som ett arbetsverktyg för skolarbetet och skall endast användas till detta.

När vi använder skolans datorer får man inte:

Göra ändringar i datorns programvaror eller datorn och dess tillbehör.
Hämta hem programvaror.
Chatta (undantag om det är lärarlett och i lärande syfte).
Söka eller sprida kränkande eller olagligt material på Internet.
Lämna ut sitt eget eller ta någon annans lösenord.

Datorsalen.

Datorsalen bokas av lärare.
I datorsalen får bara de elever vars lärare har bokat salen befinna sig.

Bryter någon elev mot dessa enkla regler meddelas föräldrarna och eleven avstängs från datoranvändningen under till att börja med 1 månad.