IT-projektet "Levande Läroböcker"Högalidskolan Kiruna 1996-1999

Till projektbeskrivningen för "Levande Läroböcker"

» Samverkan skolan och samhälle «

Lär dig mer om Kiruna , vår historia, vad vi försörjer oss på och vad vi gör på vår fritid.
Arbetena gjordes av elever i årskurs 8 under vårterminen -97.

Forskning
Under vårterminen 1997 hade vi ett tillval för eleverna på mellanstadiet.
Vi kallade det för Forskning. 

Malmens väg
Under våren -98 arbetar vi med ett temaområde kallat Malmens Väg.
Elever i årskurs 8 beskrev malmens väg från brytningen i gruvan i Kiruna till färdig produkt. 

Välkända företag i Kiruna
Elever i årskurs 6 gjorde arbeten om våra stora företag. 

Vår skolgård
Elever i årskurs 1 ritar och målar bilder av sin skolgård. 

Ark och spark
Vanligt för oss, ovanligt för andra... Gjort av elever i årskurs 3. 

The Mirror
En engelskspråkig webbtidning producerad av elever för andra elever i världen. 

Splash!
En webbtidning för elever i årskurs 1-6. Redaktion är årskurs 6.

Slutrapport från projektet Levande Läroböcker.  
Endast åtkomlig internt!


Kontakta Sven Ylipää för mera information.