Splash!

The Mirror.

Splash! är en webbtidning som görs av de yngre eleverna på skolan.
Tanken med tidningen är att alla elever skall kunna få sina texter publicerade på Internet.
Redaktion för tidningen är årskurs sex. Till den kan alla elever från förskoleklass till årskurs 6 skicka sina bidrag.
Bidragen kan vara i form av färdiga webbsidor eller enkla handskrivna texter och teckningar.
Tidningens innehåll varierar. Ibland kommer det att vara styrda temanummer och ibland är det fritt fram för alla typer av bidrag.
Det första numret av Splash! var ett nummer utan tema. Eleverna fick fritt skriva om vad de ville.
Det andra numret var ett temanummer med temat "Möte med människor".
Just nu funderar vi vad det kommande numret skall innehålla.
Målet är att tidningen skall komma ut med två nummer per termin.

In English.

Splash! is a Swedish speaking webmagazine
for our schools pupils between the ages 6-12. It`s produced by pupils at the age of 12.
In the first issue of Splash! it was up to the children to decide what to write articles about.
The second issue was a thematic number called "Meeting people".
The articles from Splash which we think is suitable and interesting for children in other countries will be translated, by older pupils, into English and published in our English-speaking webmagazine "The Mirror".
At the moment the primary target for the webmagazine "Splash!" is Swedish speaking pupils.

 

  The Mirror är en engelskspråkig  webbtidning. Produktionen av tidningen står en grupp elever från årskurs 9 för.
Vårt mål med webbtidningen är att skapa en forum för elever där de kan deltaga, kommunicera och lära av varandra.
Elevernas vardagsliv, hemstaden, fritiden, yrkesliv, tankar, idéer, seder och bruk skall vara grunden för tidningens innehåll.
Förhoppningsvis kommer The Mirror ge eleverna en möjlighet att se sin hemstad och sitt liv i ett globalt perspektiv.
Om elever runt om i Europa arbetar tillsammans kan något intressant och spännande skapas!

In English.
We are creating an English-speaking web-zine written by students for other students.
Our aim is to create a community where students  can participate, communicate and learn from one another.
The everyday life of the student will be the basis of this work, their home district, spare time, occupation, thoughts, ideas, manners and customs.
Hopefully The Mirror will give the students an opportunity to look at their home town
and their lives in a global perspective.
We believe that if students all around Europe work together they can create
something interesting and exciting!