Expedition
Rektor                                                                   
Fax
Dalripan F-2 arbetsrum
Fjällripan F-2 arbetsrum
Årskurs 4 arbetsrum
Årskurs 5 arbetsrum
Årskurs 6 arbetsrum
Årskurs 7 arbetsrum
Årskurs 8AB arbetsrum
Årskurs 8CD arbetsrum
Årskurs 9 arbetsrum
Systemadministratör                                       
Lokalvårdarna
Idrottslärarna
Trä- och metallslöjden                                          
Hemkunskapen
Kemi, Fysik, biologiinstitutionen
Studievägledare                                                       
Vaktmästare                                                     
Fritidsledare                                                            
Biblioteket                                                            
Skolsköterskan

Sjukanmälan elever

              
         Delar av Högalidskolans personal vid treriksröset.


 

0980 - 702 40
0980 - 705 02
0980 - 834 45
0980 - 706 92
0980 - 702 65
0980 - 706 64
0980 - 706 54
0980 - 703 97
0980 - 702 38
0980 - 703 25
0980-  703 24
0980 - 702 82
0980 - 705 34
0980 - 700 83
0980 - 703 30
0980 - 703 27
0980 - 705 05
0980 - 707 33
0980 - 703 22
0980 - 703 23
070-3695240
0980 - 706 07
0980 - 703 29

0980 - 834 46