För tillfället bedrivs ett antal projekt på skolan. 

Några av dem är:

VISK, Världen i Skolan - Skolan i Världen
KIV, Kiruna i Världen
Dudley ȁk 9
Solidaritetsarbete Bolivia

Under länkarna ovan kommer du att kunna läsa mer om respektive projekt, du ser också vilka lärare som du kan kontakta om du vill veta mer.

 

Det finns även några projekt som i dag avslutats:

Albatross
levande läroböcker
Nepal