Högalidskolan är byggd 1967  av en arkitektfirma från Helsingborg som hette Arton.Arkitekten heter Jörgen Michelsen. Skolan är byggd i andra sorteringstegel från Höganäs,solid furu samt betong. 
Jörgen Michelsen valde andrasorteringstegel p g a att det blev ojämnheter i färgsättningen som gör att väggarna lever på ett annat sätt än om färgen varit exakt densamma på alla tegelstenarna.
Innan skolan byggdes utlystes en arkitekttävling och den vanns av Arton arkitektbyrå. Färgsättningen i skolan är mycket medvetet hållen i blått,rött, gult och orange.I mitten finns en stor Rasthall där elever och
personalen möts. Ljuset kommer uppifrån precis som i en samisk kåta.
Skolan ligger högt och utsikten från  expeditionen samt matsalen är
 fjällvärlden med Kebnekaisemassivet som ett blickfång.
Högalidskolan är en F-9 skola med 520 barn/elever och ca 60 
pedagogisk personal.  Alla lärare är organiserade i arbetslag som är
horisontella utom F-2 som är vertikala.  Vi har förskoleklasser
och fritidshem i skolans lokaler.
I åk 7-9 betraktar vi storgrupper på 70-80 elever som en klass som 
delas i mindre grupper allt efter behov och verksamhetskrav.
Lärarna är mentorer för 12-15 barn och dessa grupper är stabila över
 åtminstone tre år, ibland längre.

Ingegerd Thuresson
rektor