Webbtidningar

Det finns två webbtidningar på skolan, The Mirror och Splash! Mirror har äldre elever som målgrupp på samma sätt som Splash! riktar sig till något yngre elever. I tidningarna kan du läsa om aktuella händelser på skolan, ta del av recensioner och i förlängningen även elevarbeten. Om du har material som skulle passa någondera av tidningarna så tar vi tacksamt emot detta! -Förutsatt att det inte bryter mot de spelregler vi har på skolan... Läs mer om spelreglerna »Spelregler

There are two e-zines at the school, they are called The Mirror and Splash! Mirror is made for and by pupils in 7th to the 9th grade and Splash! is made by pupils from grade 4 to 6. In the e-zines you can read about actual happenings at the school, reviews of books, music or movies. If you have material that could fit any of our magazines, please send it to us and we'll publish it unless it doesn't break towards our rules.

 

Splash!
Splash! är en tidning som görs av eleverna i årskurs 1- 6.
Tidningen finns bara ute på Internet. Alla artiklar är skrivna av elever. Just nu är det årskurs 6 som fungerar som redaktion för tidningen. Mer om Splash!

 

The Mirror.
The Mirror är engelskspråkig tidning som görs av eleverna på  Högalidskolan. Som redaktion för tidningen fungerar en grupp elever från årskurs 9. 
Mer om The Mirror.


Läs The Mirror!

E-post till tidningen.